Nyhende

Vavollstova under restaurering

Vavollstova under restaurering

Sett at det er arbeid på gang på tunet? For tida er delar av taket på Vavollstova under restaurering. Vavollstova vart bygd i 1685 av Lars Hogneson Vik (1634-1697). Her er i tillegg til sjølve stova eit lite kammers og ein eldhusdel med stor gruve og steinomn. Denne...

Tradisjonell båt med utradisjonelle midlar

Tradisjonell båt med utradisjonelle midlar

Det kraftige snøvêret i januar fekk ein rubbhall ved Hardanger fartøyvernsenter til å kollapse, det resulterte i at den einaste åttæringen til fartøyvernsenteret vart knust. No, for første gong, har museet skipa til folkeinnsamling for å finansiere bygging av ny båt....

Nyhende frå Hardanger fartøyvernsenter

Nyhende frå Hardanger fartøyvernsenter

2. februar inviterer Hardanger fartøyvernsenter til ein uforgløymeleg kveld med mjuke tonar og god mat. Den anerkjente duoen Djønne&Børsheim vil denne kvelden framføra låtar frå deira nye album "Skyer av perlemor," med tekstar skrivne av Ruth Lillegraven. Dette...

Utgreiing for aktsemdvurdering HVM 2023

Føremål Stiftinga Hardanger og Voss museum skal ivareta museumsfunksjonar for dei institusjonane som har særskilde avtaler med stiftinga. Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon...

Byggestart for nytt publikumsbygg

Byggestart for nytt publikumsbygg

No kan Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund endeleg sette spaden i jorda for nytt publikumsbygg. Bygget som har vore planlagt og arbeidd med i fleire år har fått oppstartsdato hausten 2023. Det er entreprenør Åsane Byggmesterforretning AS som har blitt tildelt...

Årsmeldinga for 2022

Årsmeldinga for 2022

No kan du lese Hardanger og Voss museum si årsmelding for 2022. I årsmeldinga finn du informasjon om blant anna: Forvalting av materiell og immateriell kulturarv Forsking, kunnskapsutvikling og rådgjeving Formidling Kunsthus Fartøyvern / restaurering Fornying og...

200 konsertar i museumstuna i juli

200 konsertar i museumstuna i juli

Dei dyktige folkemusikkutøvarane Ingrid Standal Sørheim, Siri Nordgård og Svein Laingen Kjerland skal spela nær 200 konsertar i museumstuna til Hardanger og Voss museum i løpet av juli månad. Hardingfela.no har i sju år samarbeida med dei ulike avdelingane til...

Sommarpass 2023

Sommarpass 2023

Opplev kunst, kultur, historie og poesi på 10 museum i Hardanger og Voss. Sommarpasset gir 50% rabatt på din andre museumsinngang. Med Sommarpasset betalar du full pris på inngangsbilletten på ditt første museumsbesøk deretter får du 50% rabatt på inngangsbilletten...

Årsmeldinga for 2021

Årsmeldinga for 2021

Hardanger og Voss museum si årsmelding for 2021 er no klar.Du kan lesa om fjorårets aktivitet ved musea våre ved å klikka på lenkja under. Sentrale stikkord er: Forvalting av materiell og immateriell kulturarv Forsking, kunnskapsutvikling og rådgjeving Formidling...