Årsmeldinga for 2022

No kan du lese Hardanger og Voss museum si årsmelding for 2022.

I årsmeldinga finn du informasjon om blant anna:

  • Forvalting av materiell og immateriell kulturarv
  • Forsking, kunnskapsutvikling og rådgjeving
  • Formidling
  • Kunsthus
  • Fartøyvern / restaurering
  • Fornying og organisasjon
  • Samfunnsrolle

 

Ynskjer du heller papirutgåva?
Ta gjerne kontakt med oss på post@hvm.museum.no / 40 43 41 00

>>> ÅRSRAPPORT FOR HVM 2022
>>> ELDRE ÅRSRAPPORTAR