Styre og råd 

Styret 

Frå venstre: 

Anne-Sofie Lutro
Toralv Mikkelsen
Randi Bårtvedt – direktør Hardanger og Voss museum
Bjørn Christensen (tidl. styreleiar – trekt seg frå styret frå 1. september -19)
Brit Aksnes
Alexander Günther
Geir Madsen

Desse er også med i styret:

Sigrid Brattabø Handegard
Asbjørn Tolo
Ann Kristin Kjerland

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om det som skjer ved våre besøksstadar!

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X