Styre og råd

Styret i Hardanger og Voss museum

Medlemer i styret frå 2022:

  • Lars Mossefinn – styreleiar
  • Solfrid Borge – nestleiar
  • Asbjørn Tolo – styremedlem
  • Elisabeth Wesenlund Hauge – styremedlem
  • Hans Jørgen Andersen – styremedlem
  • Agnete Sivertsen – styremedlem, for tilsette
  • Silje Ensby – styremedlem, for tilsette

Vararepresentantar:

  • Gunnar Skeie, Astrid Selsvold, Gunnar Moland (Vestland fylkeskommune)

  • For tilsette, Fagforbundet: Karen Noer Korssjøen, Alexander Günter og Lars Brandstveit Ystanes

  • For tilsette, Forskarforbundet: Sissel Lillebostad, Line Iversen og Morten Hesthammer

_______________________________________

 

Medlemer i rådet frå 2022:

Ordførar i Eidfjord kommune – rådsleiar: Anders Vatle
Ordførar i Ulvik kommune – nestleiar: Hans Petter Thorbjørnsen
Ordførar i Kvam herad: Torgeir Næss
Ordførar i Ullensvang kommune: Roald Aga Haug
Ordførar i Voss herad: Hans Erik Ringkjøb
Voss folkemuseum: Gurid Bonsaksen og Olav Tvilde
Hardanger folkemuseum: Gunnhild Jåstad og Dag Rune Mo
Agatunet: Amund Velure
Ingebrigt Vik museum: Harald Kjosås
Kabuso, Tusenårsstaden i Hordaland: May Eva Sandvik
Hardanger fartøyvernsenter: Torleiv Ljones
Hardanger fartøyvernsenter: Jan-Fredrik Paulsen
Kvam bygdemuseum: Bjørgulv Hauger
Granvin bygdemuseum: Lars Brekke

 

 

Varamedlemer:
Aslak Lægreid, Jens Olav Holven, Frode Nygård, Kjellaug Hoås Samland, Sigbjørn Hauge, Gunnar Hemre Ringheim, Øyvind Helleland, Guttorm Rogdaberg, Svein Medåas, Astrid Dale Vindal, Beate Gauden, Lars Ove Rake, Torbjørn Kaarbø, Jostein Ljones og Gry Kyrkjeeide

Valnemnd:
Toralv B. Mikkelsen – leiar
Bjørn Christensen – medlem, kultur
Anne Maria Langeland – medlem, næring

 

X