Styre og råd

Styret i Hardanger og Voss museum

Medlemer i styret frå 2020:

  • Lars Mossefinn – styreleiar
  • Solfrid Borge – nestleiar
  • Asbjørn Tolo – styremedlem
  • Sigrid Brattabø Handegard – styremedlem
  • Hans Jørgen Andersen – styremedlem
  • Agnete Sivertsen – styremedlem, for tilsette
  • Alexander Günter – styremedlem, for tilsette

Vararepresentantar:

  • Anne Sofie Lutro, Astrid Selsvold, Gunnar Moland (Vestland fylkeskommune)
  • For tilsette, Fagforbundet: Karen Noer Korssjøen, Marie Vermersch og Geir Madsen
  • For tilsette, Forskarforbundet: Sissel Lillebostad og Signe Skeie Brurok

_______________________________________

 

Medlemer i rådet frå 2020:

Ordførar i Eidfjord kommune – rådsleiar: Anders Vatle
Ordførar i Ulvik kommune – nestleiar: Hans Petter Thorbjørnsen
Ordførar i Kvam herad: Torgeir Næss
Ordførar i Ullensvang kommune: Roald Aga Haug
Ordførar i Voss herad: Hans Erik  Ringkjøb
Voss folkemuseum: Gurid Bonsaksen
Voss folkemuseum: Olav Tvilde
Hardanger folkemuseum: Martha Rykkje
Ingebrigt Vik museum: Harald Kjosås
Kabuso, Tusenårsstaden i Hordaland: May Eva Sandvik
Hardanger fartøyvernsenter: Natalia Golis
Hardanger fartøyvernsenter: Klaus Rasmussen
Kvam bygdemuseum: Nils Drage

Valnemnd:
Toralv B. Mikkelsen – leiar
Bjørn Christensen – medlem, kultur
Anne Maria Langeland – medlem, næring

 

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X