Styre og råd

fire kvinner og tre menni styret til Hardanger og voss museum står i et rom med kunst på gulvet og som et bakteppe

Medlemer i styret frå 2022:

  • Lars Mossefinn – styreleiar
  • Solfrid Borge – nestleiar
  • Asbjørn Tolo – styremedlem
  • Rita Tveiten – styremedlem
  • Hans Jørgen Andersen – styremedlem
  • Agnete Sivertsen – styremedlem, for tilsette
  • Silje Ensby – styremedlem, for tilsette

Vararepresentantar:

  • Gunnar Skeie, Gunnhild Jaastad, Ida Steinsland Lutro (Vestland fylkeskommune)

  • For tilsette, Fagforbundet: Karen Noer Korssjøen, Alexander Günter og Lars Brandstveit Ystanes

  • For tilsette, Forskarforbundet: Sissel Lillebostad, Line Iversen og Morten Hesthammer

_______________________________________

 

Medlemer i rådet frå 2023:

Ordførar i Ulvik kommune – rådsleiar: Jens Olav Holven
Ordførar i Ullensvang kommune – nestleiar: Roald Aga Haug
Ordførar i Eidfjord kommune: Timo Knoch
Ordførar i Kvam herad: Torgeir Næss
Ordførar i Voss herad: Tonje Såkvitne
Voss folkemuseum: Gurid Bonsaksen og Olav Tvilde
Hardanger folkemuseum: Gunnhild Jåstad og Dag Rune Mo
Agatunet: Amund Velure
Ingebrigt Vik museum: Harald Kjosås
Kabuso, Tusenårsstaden i Hordaland: May Eva Sandvik
Hardanger fartøyvernsenter: Torleiv Ljones
Hardanger fartøyvernsenter: Jan-Fredrik Paulsen
Kvam bygdemuseum: Bjørgulv Hauger
Granvin bygdemuseum: Lars Brekke

 

 

Varamedlemer:
Kari Lægreid, Inger Synnøve Vestrhei, Frode Nygård, Stig Yngve Røkenes, Sigbjørn Hauge, Benedicte Krahg, Gunnar Hemre Ringheim, Linda Monsen Merkesdal, Øyvind Helleland, Guttorm Rogdaberg, Svein Medåas, Astrid Dale Vindal, Beate Gauden, Lars Ove Rake, Torbjørn Kaarbø, Jostein Ljones og Gry Kyrkjeeide

Valnemnd:
Toralv B. Mikkelsen – leiar
Bjørn Christensen – medlem, kultur
Anne Maria Langeland – medlem, næring