Styre og råd

Styret i Hardanger og Voss museum

Medlemer i styret frå 2020:

  • Lars Mossefinn – styreleiar
  • Solfrid Borge – nestleiar
  • Asbjørn Tolo – styremedlem
  • Sigrid Brattabø Handegard – styremedlem
  • Hans Jørgen Andersen – styremedlem
  • Agnete Sivertsen – styremedlem, for tilsette
  • Alexander Günter – styremedlem, for tilsette

Vararepresentantar:

  • Anne Sofie Lutro, Astrid Selsvold, Gunnar Moland (Vestland fylkeskommune)
  • For tilsette, Fagforbundet: Karen Noer Korssjøen, Marie Vermersch og Geir Madsen
  • For tilsette, Forskarforbundet: Sissel Lillebostad og Signe Skeie Brurok

_______________________________________

 

Medlemer i rådet frå 2020:

Ordførar i Eidfjord kommune – rådsleiar: Anders Vatle
Ordførar i Ulvik kommune – nestleiar: Hans Petter Thorbjørnsen
Ordførar i Kvam herad: Torgeir Næss
Ordførar i Ullensvang kommune: Roald Aga Haug
Ordførar i Voss herad: Hans Erik  Ringkjøb
Voss folkemuseum: Gurid Bonsaksen
Voss folkemuseum: Olav Tvilde
Hardanger folkemuseum: Martha Rykkje 
Hardanger folkemuseum: Sjur K. Jaastad
Agatunet: Amund Velure
Ingebrigt Vik museum: Harald Kjosås
Kabuso, Tusenårsstaden i Hordaland: May Eva Sandvik
Hardanger fartøyvernsenter: Natalia Golis
Hardanger fartøyvernsenter: Klaus Rasmussen
Kvam bygdemuseum: Nils Drage

Varamedlemer: 
Aslak Lægreid, Jens Olav Holven, Frode Nygård, Kjellaug Hoås Samland, Sigbjørn Hauge, Gunnar Hemre Ringheim, Knut Seim, Guttorm Rogdaberg, Svein Medåas, Margrethe Langfeldt, Beate Gauden, Jan-Fredrik Paulsen, Randi Storaas, Arne Sandven

Valnemnd:
Toralv B. Mikkelsen – leiar
Bjørn Christensen – medlem, kultur
Anne Maria Langeland – medlem, næring

 

X