Kontakt

Telefon: 404 34 100
E-post: post@hvm.museum.no

Postadresse:
Hardanger og Voss museum, 5778 Utne

Organisasjonsnummer: 987927704

Faktura:
faktura@hvm.museum.no
Hardanger og Voss museum
v/avdeling (t.d. Hardanger fartøyvernsenter)
PB 53, 5601 Norheimsund

Kontonr: 3530 05 03096

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X