Tilsette

 • Åsmund Kristiansen

  Direktør HVM

 • Mads Dragsund

  Båtbyggar, HFS

 • Ingunn Undrum

  Reipslagar, HFS

 • Georg Bodin Nilsen

  Båtbyggar, HFS

 • Sarah Galberg Sjøgren

  Reipslagar, HFS

 • Kamilla A. Snemyr

  Båtbyggar, HFS

 • Niclas Wathne

  Lærling reipslagar, HFS

 • Jørgen B. Myhr

  Båtbyggar, HFS

 • Audun Snemyr Apelseth

  Skipper, S/J Mathilde

 • Emilie Hansen Weydahl

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Øystein Andersen

  Båtbyggar, HFS

 • Marie Vermersch

  Bestmann, S/J Mathilde

 • Alexander Günther

  Båtbyggar; HFS

 • Hege Vedvik

  Marknadsførar, HVM/HFS

 • Kasper Krogh Hansen

  Båtbyggar, HFS

 • Håvard Gjerde

  Fartøyvernkonsulent

 • Morten Hesthammer

  Fartøyvernkonsulent

 • Arne Jostein Jensen

  Båtbyggar

 • Ivar Hoflandsdal

  Verftsformann

 • Svein Skår

  Mekanikar, HFS

 • Geir Madsen

  Seniorkonsulent

 • Seppe Lehembre

  Smed

 • Silje Hausberg Tjosås

  Fartøyvernkonsulent

 • Heidi Richardson

  Avd.leiar, HFS museum

 • Lars Arvid Oma

  Konsulent

 • Silje Ensby

  Konsulent

 • Line Larsen

  Formidlingsleiar, HFS

 • Randi Bårtvedt

  Spesialrådgjevar, HVM

 • Kjersti Neteland

  Kafé/resepsjon, HFS

 • Erik Sunde Apelthun

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Peter Helland-Hansen

  Småbåtbyggar, HFS

 • Peder Furuberg

  Båtbyggar, HFS

 • Mads Rubin Mauritzen

  Lærling båtbyggjar, HFS

 • Arne Eriksen

  Lærling båtbyggar HFS

 • Lars B. Ystanes

  Lærling smed, HFS

 • Anne Grethe Syslak Lunde

  Økonomikonsulent HVM

 • Martin Enerstvedt

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Signe Skeie Brurok

  Personalrådgjevar HVM

 • Stig Lundblad-Sandbakk

  Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

 • Sissel Lillebostad

  Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

 • Karen Noer Korssjøen

  Formidlingsleiar, Kabuso

 • Ann Charlotte Ellingsen

  Kommunikasjon HVM/Kabuso

 • Hilde-Marie L. Klyve

  Konsulent, Kabuso

 • Marijke Strømmen

  Formidlar, Storeteigen/Kabuso

 • Håkon Brattespe

  Arkivar

 • Magni Rosvold

  Konsulent, Hardingfela.no

 • Rannveig Djønne

  Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

 • Lars Aarekol

  Prosjektarbeidar

 • Kjell Herheim

  Fotograf, Voss f.m.

 • Inger Oddny Nilsen

  Konsulent, Voss f.m.

 • Knut Bø

  Vaktmeister

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernskonsulent

 • Magnar Emil Garatun

  Handverkar

 • Eirik Helleve

  Avd.leiar, Voss folkemuseum

 • Morten Haavik

  Handverkar

 • Torfinn Kinsarvik Hus

  Handverkar

 • Line B. Iversen

  Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

 • Helena Kjepso

  Formidlingsleiar, Voss folkemuseum

 • Johanna Mjeldheim

  Folkemusikkarkivar

 • Torill S. Måkestad

  Tekstil/kafé

 • Arvid Nesheim

  Gartnar

 • Monica Kjærsten Tveit

  Resepsjon, Hardanger folkemuseum

 • Agnete B. Sivertsen

  Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

Åsmund Kristiansen

Direktør HVM

Mads Dragsund

Båtbyggar, HFS

Ingunn Undrum

Reipslagar, HFS

Georg Bodin Nilsen

Båtbyggar, HFS

Sarah Galberg Sjøgren

Reipslagar, HFS

Kamilla A. Snemyr

Båtbyggar, HFS

Niclas Wathne

Lærling reipslagar, HFS

Jørgen B. Myhr

Båtbyggar, HFS

Audun Snemyr Apelseth

Skipper, S/J Mathilde

Emilie Hansen Weydahl

Lærling båtbyggar, HFS

Øystein Andersen

Båtbyggar, HFS

Marie Vermersch

Bestmann, S/J Mathilde

Alexander Günther

Båtbyggar; HFS

Hege Vedvik

Marknadsførar, HVM/HFS

Kasper Krogh Hansen

Båtbyggar, HFS

Håvard Gjerde

Fartøyvernkonsulent

Morten Hesthammer

Fartøyvernkonsulent

Arne Jostein Jensen

Båtbyggar

Ivar Hoflandsdal

Verftsformann

Svein Skår

Mekanikar, HFS

Geir Madsen

Seniorkonsulent

Seppe Lehembre

Smed

Silje Hausberg Tjosås

Fartøyvernkonsulent

Heidi Richardson

Avd.leiar, HFS museum

Lars Arvid Oma

Konsulent

Silje Ensby

Konsulent

Line Larsen

Formidlingsleiar, HFS

Randi Bårtvedt

Spesialrådgjevar, HVM

Kjersti Neteland

Kafé/resepsjon, HFS

Erik Sunde Apelthun

Lærling båtbyggar, HFS

Peter Helland-Hansen

Småbåtbyggar, HFS

Peder Furuberg

Båtbyggar, HFS

Mads Rubin Mauritzen

Lærling båtbyggjar, HFS

Arne Eriksen

Lærling båtbyggar HFS

Lars B. Ystanes

Lærling smed, HFS

Anne Grethe Syslak Lunde

Økonomikonsulent HVM

Martin Enerstvedt

Lærling båtbyggar, HFS

Signe Skeie Brurok

Personalrådgjevar HVM

Stig Lundblad-Sandbakk

Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

Sissel Lillebostad

Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

Karen Noer Korssjøen

Formidlingsleiar, Kabuso

Ann Charlotte Ellingsen

Kommunikasjon HVM/Kabuso

Hilde-Marie L. Klyve

Konsulent, Kabuso

Marijke Strømmen

Formidlar, Storeteigen/Kabuso

Håkon Brattespe

Arkivar

Magni Rosvold

Konsulent, Hardingfela.no

Rannveig Djønne

Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

Lars Aarekol

Prosjektarbeidar

Kjell Herheim

Fotograf, Voss f.m.

Inger Oddny Nilsen

Konsulent, Voss f.m.

Knut Bø

Vaktmeister

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernskonsulent

Magnar Emil Garatun

Handverkar

Eirik Helleve

Avd.leiar, Voss folkemuseum

Morten Haavik

Handverkar

Torfinn Kinsarvik Hus

Handverkar

Line B. Iversen

Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

Helena Kjepso

Formidlingsleiar, Voss folkemuseum

Johanna Mjeldheim

Folkemusikkarkivar

Torill S. Måkestad

Tekstil/kafé

Arvid Nesheim

Gartnar

Monica Kjærsten Tveit

Resepsjon, Hardanger folkemuseum

Agnete B. Sivertsen

Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X