Tilsette

 • Åsmund Kristiansen

  Direktør HVM

 • Heidi Richardson

  Avd.leiar, HFS museum

 • Line Larsen

  Formidlingsleiar, HFS

 • Morten Hesthammer

  Avd.leiar, fartøyvern

 • Ivar Hoflandsdal

  Verftsformann

 • Kjersti Neteland

  Kafé/resepsjon, HFS

 • Peter Helland-Hansen

  Småbåtbyggar, HFS

 • Lars B. Ystanes

  Smed, HFS

 • Anne Grethe S. Lunde

  Økonomi, HVM

 • Ingunn Undrum

  Reipslagar, HFS

 • Randi Bårtvedt

  Spesialrådgjevar, HVM

 • Signe Skeie Brurok

  Personalrådgjevar HVM

 • Svanhild Berge Oldervoll

  Økonomi- og adm.leiar HVM

 • Sidsel Haugen

  Adm.konsulent fartøyvern

 • Alexander Günther

  Bygningsvern

 • Kasper Krogh Hansen

  Båtbyggar, HFS

 • Fredrik Meier

  Båtbyggar

 • Håvard Gjerde

  Fartøyvernkonsulent

 • Arne Jostein Jensen

  Båtbyggar

 • Silje Ensby

  Konsulent

 • Erik Sunde Apelthun

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Peder Furuberg

  Båtbyggar, HFS

 • Geir Madsen

  Seniorkonsulent

 • Silje Hausberg Tjosås

  Fartøyvernkonsulent

 • Arne Eriksen

  Lærling båtbyggar HFS

 • Lars Arvid Oma

  Konsulent

 • Sarah Galberg Sjøgren

  Reipslagar, HFS

 • Niclas Wathne

  Lærling reipslagar, HFS

 • Emilie Hansen Weydahl

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Mads Rubin Mauritzen

  Båtbyggar, HFS

 • Audun Snemyr Apelseth

  Skipper, S/J Mathilde

 • Martin Enerstvedt

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Mads Dragsund

  Båtbyggar, HFS

 • Marie Vermersch

  Bestmann, S/J Mathilde

 • Georg Bodin Nilsen

  Båtbyggar, HFS

 • Jørgen B. Myhr

  Båtbyggar, HFS

 • Elisabet Janssen

  Fartøyvernkonsulent

 • Eirik Helleve

  Avd.leiar, Voss fm

 • Helena Kjepso

  Formidlingsleiar, Voss fm

 • Magnar Emil Garatun

  Handverkar, Voss f.m.

 • Knut Bø

  Vaktmeister, Voss f.m.

 • Kjell Herheim

  Fotograf, Voss f.m.

 • Inger Oddny Nilsen

  Konsulent, Voss f.m.

 • Inger-Sofie Hårklau

  Reinhaldar, Voss fm

 • Sissel Lillebostad

  Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

 • Marijke Strømmen

  Formidlar, Storeteigen/Kabuso

 • Stig Lundblad-Sandbakk

  Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

 • Karen Noer Korssjøen

  Formidlingsleiar, Kabuso

 • Ann Charlotte Ellingsen

  Kommunikasjon HVM/Kabuso

 • Hilde-Marie L. Klyve

  Konsulent, Kabuso

 • Magni Rosvold

  Konsulent, Hardingfela.no

 • Rannveig Djønne

  Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

 • Agnete B. Sivertsen

  Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

 • Johanna Mjeldheim

  Folkemusikkarkivar

 • Torfinn Kinsarvik Hus

  Handverkar

 • Torill S. Måkestad

  Tekstil/kafé

 • Morten Haavik

  Handverkar

 • Lars Aarekol

  Prosjektarbeidar

 • Line B. Iversen

  Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernskonsulent

 • Håkon Brattespe

  Arkivar

 • Monica Kjærsten Tveit

  Resepsjon, Hardanger folkemuseum

 • Arvid Nesheim

  Gartnar

Åsmund Kristiansen

Direktør HVM

Heidi Richardson

Avd.leiar, HFS museum

Line Larsen

Formidlingsleiar, HFS

Morten Hesthammer

Avd.leiar, fartøyvern

Ivar Hoflandsdal

Verftsformann

Kjersti Neteland

Kafé/resepsjon, HFS

Peter Helland-Hansen

Småbåtbyggar, HFS

Lars B. Ystanes

Smed, HFS

Anne Grethe S. Lunde

Økonomi, HVM

Ingunn Undrum

Reipslagar, HFS

Randi Bårtvedt

Spesialrådgjevar, HVM

Signe Skeie Brurok

Personalrådgjevar HVM

Svanhild Berge Oldervoll

Økonomi- og adm.leiar HVM

Sidsel Haugen

Adm.konsulent fartøyvern

Alexander Günther

Bygningsvern

Kasper Krogh Hansen

Båtbyggar, HFS

Fredrik Meier

Båtbyggar

Håvard Gjerde

Fartøyvernkonsulent

Arne Jostein Jensen

Båtbyggar

Silje Ensby

Konsulent

Erik Sunde Apelthun

Lærling båtbyggar, HFS

Peder Furuberg

Båtbyggar, HFS

Geir Madsen

Seniorkonsulent

Silje Hausberg Tjosås

Fartøyvernkonsulent

Arne Eriksen

Lærling båtbyggar HFS

Lars Arvid Oma

Konsulent

Sarah Galberg Sjøgren

Reipslagar, HFS

Niclas Wathne

Lærling reipslagar, HFS

Emilie Hansen Weydahl

Lærling båtbyggar, HFS

Mads Rubin Mauritzen

Båtbyggar, HFS

Audun Snemyr Apelseth

Skipper, S/J Mathilde

 • 971 99 730

Martin Enerstvedt

Lærling båtbyggar, HFS

Mads Dragsund

Båtbyggar, HFS

Marie Vermersch

Bestmann, S/J Mathilde

Georg Bodin Nilsen

Båtbyggar, HFS

Jørgen B. Myhr

Båtbyggar, HFS

Elisabet Janssen

Fartøyvernkonsulent

Eirik Helleve

Avd.leiar, Voss fm

Helena Kjepso

Formidlingsleiar, Voss fm

Magnar Emil Garatun

Handverkar, Voss f.m.

Knut Bø

Vaktmeister, Voss f.m.

Kjell Herheim

Fotograf, Voss f.m.

Inger Oddny Nilsen

Konsulent, Voss f.m.

Inger-Sofie Hårklau

Reinhaldar, Voss fm

Sissel Lillebostad

Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

Marijke Strømmen

Formidlar, Storeteigen/Kabuso

Stig Lundblad-Sandbakk

Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

Karen Noer Korssjøen

Formidlingsleiar, Kabuso

Ann Charlotte Ellingsen

Kommunikasjon HVM/Kabuso

Hilde-Marie L. Klyve

Konsulent, Kabuso

Magni Rosvold

Konsulent, Hardingfela.no

Rannveig Djønne

Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

Agnete B. Sivertsen

Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

Johanna Mjeldheim

Folkemusikkarkivar

Torfinn Kinsarvik Hus

Handverkar

Torill S. Måkestad

Tekstil/kafé

Morten Haavik

Handverkar

Lars Aarekol

Prosjektarbeidar

Line B. Iversen

Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernskonsulent

Håkon Brattespe

Arkivar

Monica Kjærsten Tveit

Resepsjon, Hardanger folkemuseum

Arvid Nesheim

Gartnar

X