Tilsette

 • Åsmund Kristiansen

  Direktør HVM

 • Morten Hesthammer

  Avd.leiar, fartøyvern

 • Heidi Richardson

  Avd.leiar, HFS museum

 • Silje Ensby

  Konsulent

 • Line Larsen

  Formidlingsleiar, HFS

 • Ivar Hoflandsdal

  Verftsformann

 • Kjersti Neteland

  Kafé/resepsjon, HFS

 • Erik Sunde Apelthun

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Geir Madsen

  Seniorkonsulent

 • Peter Helland-Hansen

  Småbåtbyggar, HFS

 • Peder Furuberg

  Båtbyggar, HFS

 • Silje Hausberg Tjosås

  Fartøyvernkonsulent

 • Arne Eriksen

  Lærling båtbyggar HFS

 • Lars B. Ystanes

  Smed, HFS

 • Lars Arvid Oma

  Konsulent

 • Ingunn Undrum

  Reipslagar, HFS

 • Randi Bårtvedt

  Spesialrådgjevar, HVM

 • Sarah Galberg Sjøgren

  Reipslagar, HFS

 • Niclas Wathne

  Lærling reipslagar, HFS

 • Mads Rubin Mauritzen

  Båtbyggar, HFS

 • Audun Snemyr Apelseth

  Skipper, S/J Mathilde

 • Emilie Hansen Weydahl

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Mads Dragsund

  Båtbyggar, HFS

 • Marie Vermersch

  Bestmann, S/J Mathilde

 • Georg Bodin Nilsen

  Båtbyggar, HFS

 • Hege Vedvik

  Marknadsførar, HVM/HFS

 • Jørgen B. Myhr

  Båtbyggar, HFS

 • Alexander Günther

  Båtbyggar; HFS

 • Svanhild Berge Oldervoll

  Økonomi- og adm.leiar HVM

 • Kasper Krogh Hansen

  Båtbyggar, HFS

 • Håvard Gjerde

  Fartøyvernkonsulent

 • Arne Jostein Jensen

  Båtbyggar

 • Anne Grethe S. Lunde

  Økonomi, HVM

 • Martin Enerstvedt

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Eirik Helleve

  Avd.leiar, Voss fm

 • Helena Kjepso

  Formidlingsleiar, Voss fm

 • Magnar Emil Garatun

  Handverkar, Voss f.m.

 • Inger Oddny Nilsen

  Konsulent, Voss f.m.

 • Kjell Herheim

  Fotograf, Voss f.m.

 • Inger-Sofie Hårklau

  Reinhaldar, Voss fm

 • Signe Rui

  Vertskap, Voss fm

 • Marijke Strømmen

  Formidlar, Storeteigen/Kabuso

 • Håkon Brattespe

  Arkivar

 • Magni Rosvold

  Konsulent, Hardingfela.no

 • Rannveig Djønne

  Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

 • Lars Aarekol

  Prosjektarbeidar

 • Stig Lundblad-Sandbakk

  Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

 • Signe Skeie Brurok

  Personalrådgjevar HVM

 • Karen Noer Korssjøen

  Formidlingsleiar, Kabuso

 • Ann Charlotte Ellingsen

  Kommunikasjon HVM/Kabuso

 • Hilde-Marie L. Klyve

  Konsulent, Kabuso

 • Sissel Lillebostad

  Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

 • Knut Bø

  Vaktmeister

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernskonsulent

 • Morten Haavik

  Handverkar

 • Torfinn Kinsarvik Hus

  Handverkar

 • Line B. Iversen

  Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

 • Johanna Mjeldheim

  Folkemusikkarkivar

 • Torill S. Måkestad

  Tekstil/kafé

 • Arvid Nesheim

  Gartnar

 • Monica Kjærsten Tveit

  Resepsjon, Hardanger folkemuseum

 • Agnete B. Sivertsen

  Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

Åsmund Kristiansen

Direktør HVM

Morten Hesthammer

Avd.leiar, fartøyvern

Heidi Richardson

Avd.leiar, HFS museum

Silje Ensby

Konsulent

Line Larsen

Formidlingsleiar, HFS

Ivar Hoflandsdal

Verftsformann

Kjersti Neteland

Kafé/resepsjon, HFS

Erik Sunde Apelthun

Lærling båtbyggar, HFS

Geir Madsen

Seniorkonsulent

Peter Helland-Hansen

Småbåtbyggar, HFS

Peder Furuberg

Båtbyggar, HFS

Silje Hausberg Tjosås

Fartøyvernkonsulent

Arne Eriksen

Lærling båtbyggar HFS

Lars B. Ystanes

Smed, HFS

Lars Arvid Oma

Konsulent

Ingunn Undrum

Reipslagar, HFS

Randi Bårtvedt

Spesialrådgjevar, HVM

Sarah Galberg Sjøgren

Reipslagar, HFS

Niclas Wathne

Lærling reipslagar, HFS

Mads Rubin Mauritzen

Båtbyggar, HFS

Audun Snemyr Apelseth

Skipper, S/J Mathilde

Emilie Hansen Weydahl

Lærling båtbyggar, HFS

Mads Dragsund

Båtbyggar, HFS

Marie Vermersch

Bestmann, S/J Mathilde

Georg Bodin Nilsen

Båtbyggar, HFS

Hege Vedvik

Marknadsførar, HVM/HFS

Jørgen B. Myhr

Båtbyggar, HFS

Alexander Günther

Båtbyggar; HFS

Svanhild Berge Oldervoll

Økonomi- og adm.leiar HVM

Kasper Krogh Hansen

Båtbyggar, HFS

Håvard Gjerde

Fartøyvernkonsulent

Arne Jostein Jensen

Båtbyggar

Anne Grethe S. Lunde

Økonomi, HVM

Martin Enerstvedt

Lærling båtbyggar, HFS

Eirik Helleve

Avd.leiar, Voss fm

Helena Kjepso

Formidlingsleiar, Voss fm

Magnar Emil Garatun

Handverkar, Voss f.m.

Inger Oddny Nilsen

Konsulent, Voss f.m.

Kjell Herheim

Fotograf, Voss f.m.

Inger-Sofie Hårklau

Reinhaldar, Voss fm

Signe Rui

Vertskap, Voss fm

Marijke Strømmen

Formidlar, Storeteigen/Kabuso

Håkon Brattespe

Arkivar

Magni Rosvold

Konsulent, Hardingfela.no

Rannveig Djønne

Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

Lars Aarekol

Prosjektarbeidar

Stig Lundblad-Sandbakk

Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

Signe Skeie Brurok

Personalrådgjevar HVM

Karen Noer Korssjøen

Formidlingsleiar, Kabuso

Ann Charlotte Ellingsen

Kommunikasjon HVM/Kabuso

Hilde-Marie L. Klyve

Konsulent, Kabuso

Sissel Lillebostad

Avd.leiar, Kabuso/Storeteigen

Knut Bø

Vaktmeister

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernskonsulent

Morten Haavik

Handverkar

Torfinn Kinsarvik Hus

Handverkar

Line B. Iversen

Formidlingsleiar, HFU/Agatunet

Johanna Mjeldheim

Folkemusikkarkivar

Torill S. Måkestad

Tekstil/kafé

Arvid Nesheim

Gartnar

Monica Kjærsten Tveit

Resepsjon, Hardanger folkemuseum

Agnete B. Sivertsen

Avd.leiar, Hardanger folkemuseum/Agatunet

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X