Ledige stillingar

Formidlingsleiar

HFS har ledig fast stilling som formidlingsleiar i 100% stilling.

Formidlingsleiaren vil få allsidige oppgåver knytt til formidling av kystkultur og maritime handverk. Arbeidet vil omfatte digital formidling, arrangement- og utstillingsarbeid, utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for skulen og andre museumsfaglege oppgåver.

Vi søkjer ein allsidig og kunnskapsrik person som har relevant utdanning på hovedfagsnivå (historie, kulturfag, arkeologi ect.) helst med erfaring frå museumsformidling og/eller digital formidling. Det er viktig med gode skriftlege og munnlege framstillingsevner.

Personlege eigenskapar vil bli vektlagd.

Hardanger og Voss museum tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Løn etter avtale.
Spørsmål om stillinga kan rettast til leiar for museumsavdelinga
Heidi Richardson, mobil 41 26 06 97

Søknad med CV og relevante vitnemål og referansar kan sendast til:
personal@hvm.museum.no

Hardanger fartøyvernsenter, postboks 53, 5600 Norheimsund
innan 8. juni 2020

 

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X