Ledige stillingar

Jobba hos oss? 

Det er for tida ei ledig stilling/lærlingplass i Hardanger og Voss museum – med arbeidstad Hardanger fartøyvernsenter (Norheimsund):

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum samansett av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik museum, Granvin bygdemuseum, Voss folkemuseum og Kunsthuset Kabuso.
Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidde. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eitt av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionmuseum for dei sju Hardangerkommunane og Voss kommune.

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering
av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handverk, fagopplæring,
maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv
hardangerjakta Mathilde. HFS er lokalisert i Norheimsund og har omkring 35 medarbeidarar.

 

Me har ledig plass for:

LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET

Bakgrunn/ kvalifikasjonar:
• Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2),
alternativt VK I/VK II frå trebåtbyggjar/snikkar/tømrar.
• Og/eller: Praksis frå desse faga eller nærliggande fag.
• Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til båt.
• Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.

Læretid vil vera avhengig av godkjend skulegang og praksis.
Løn etter avtale.
Tilsetjing august 2020 eller etter avtale.

 

Søknad med CV og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til
personal@hvm.museum.no eller pr. post til
Hardanger fartøyvernsenter, PB 53, 5601 Norheimsund
innan 31.1.2020

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til avdelingsleiar Åsmund Kristiansen,
tlf. 917 46 811.

 

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om det som skjer ved våre besøksstadar!

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X