Ledige stillingar

Beklagar…

 

Det er for tida ikkje utlyst ledige stillingar i Hardanger og Voss museum. 

Når det igjen kjem aktuelle utlysingar ved musea våre finn du dei her.

 

___________________

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X