Ledige stillingar

Jobba hos oss? 

Det er for tida ei ledig stilling i Hardanger og Voss museum – med arbeidstad Voss folkemuseum: 

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum sett saman av institusjonane Hardanger fartøyvernsenter, Kunsthuset Kabuso, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss folkemuseum.
Også Skredhaugen, Granvin bygdemuseum og Storeteigen bygdetun og Borgstova. 
 

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing og institusjonane har stor tematisk breidd.
I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eitt av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionmuseum for dei sju hardangerkommunane og Voss herad

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X