Ledige stillingar

Avdelingsleiar fartøyvern

 

Avdelingsleiaren har det faglege og administrative ansvaret for forvalting, drift og utvikling av fartøyvernarbeidet i HVM. Arbeidsområdet er m.a. restaurering av verna og freda fartøy, dokumentasjon, rådgjeving, opplæring, kunnskapsutvikling og forsking.

Avdelingsleiaren inngår i leiargruppa for Hardanger og Voss museum og rapporterer til direktøren.

Kompetansekrav til stillinga:
– Erfaring frå leiing knytt til maritime handverksfag og gjerne erfaring frå slike fag.
– Godt dokumentert leiarerfaring.
– Erfaring og kunnskap frå kulturminnevern og/eller museum.
Dokumentert relevant realkompetanse kan kvalifisera til stillinga.

Personlige eigenskapar:
Vi søker ein engasjert og omgjengeleg medarbeidar som arbeider effektivt med fleire parallelle prosjekt, og med god evne til å tenke langsiktig. Vi legg vekt på høg fagleg kvalitet, positiv innstilling til intern og ekstern rådgjeving, samt god skriftleg og munnleg formuleringsevne
Arbeidsstad er Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund. Stillinga inneber noko reiseverksemd.

Oppstart snarast.
Løn etter avtale.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakta direktør Åsmund Kristiansen på telefon 91746811. Søknad med CV og referansar sendast til personal@hardanger.museum.no

Søknadsfrist 29.01.2021

Trebåtbyggar

Vi har ledig fast 100 % stilling som trebåtbyggar.

Arbeidsområde:
– Skipstømring, innreiing m.m. i samband med istandsetjing av verna og freda fartøy
– Instruksjon av lærlingar

Kvalifikasjonar:
– Fagbrev som trebåtbyggjar. Annan relevant bakgrunn (t.d. tømrar, møbelsnikkar) kan vera aktuell kvalifikasjon.
– Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.

Løn etter avtale. Tilsetjing snarast.

Vi kan tilby: Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.
Noko reising må du rekne med då vi tar oppdrag over det meste av landet.

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no
eller pr. post til: Hardanger fartøyvernsenter, postboks 53, 5601 Norheimsund – innan 20. januar 2021.
Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Morten Hesthammer, tlf. 47 48 82 95.

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X