Ledige stillingar

Her finn du aktuelle stillingsutlysingar i HVM

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum beståande av:
Hardanger fartøyvernsenter, Kunsthuset Kabuso, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss folkemuseum, Storeteigen bygdetun, Borgstova og Granvin bygdemuseum.

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidde.
I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for Hardanger-kommunane og Voss herad

 

To mennesker ved et kafebord i et lyst rom. med kunst på veggene. En annen person står ved bordet.

Ringevikar Kabuso

Arbeidet  omfattar omvisingar i utstillingane, avvikling av arrangement og arbeid i resepsjon og kafe. 

Me søkjer deg som er glad i å jobba med menneske, er ryddig og påliteleg.

Du må beherska norsk og engelsk godt, gjerne og andre framandspråk. Det er  avgjerande at du har ei ekte interesse for kunst. 

Det er ei føremon å vere busett i Kvam. 

Tiltreding snarast. Løn etter avtale.  

For spørsmål i samband med stillinga, ta kontakt med fagleg/adm. leiar i Kabuso, Sissel Lillebostad: mobil 918 03 240 

Søknad kan sendast til personal@hvm.museum.no  innan 19.05.24.