Ledige stillingar

Jobba hos oss? 

Det er for tida fleire ledige stillingar i Hardanger og Voss museum – med arbeidstad Hardanger fartøyvernsenter (Norheimsund) og Kunsthuset Kabuso (Øystese):

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum samansett av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik museum, Granvin bygdemuseum, Voss folkemuseum og Kunsthuset Kabuso.
Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidde. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eitt av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionmuseum for dei sju Hardangerkommunane og Voss kommune.

 

  • Økonomikonsulent i 100% stilling

Arbeidsoppgåver
• Økonomikonsulent utfører operative oppgåver
innan fagfelta økonomi, rekneskap og innkjøp for avdelingane i HVM.
• Økonomikonsulent skal bidra til god
økonomistyring og innkjøpskontroll.

Kvalifikasjonar
• 3-årig høgskule frå relevante fagområde er ein føremon, men ikkje eit krav.
• Minimum 3-5 års relevant erfaring
• Gode it-kunnskapar. Må beherske MS Office produkta
og ha erfaring med økonomisystem.
• Kjennskap til Doffin er ei føremon.
• Må kunne kommunisere flytande på norsk og engelsk
(skriftleg og munnleg).

Personlege eigenskapar
• Gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og
kommunikasjonsevner
• Miljøbevisst og historiebevisst
• Systematisk og analytisk
• Sjølvgåande og tålmodig
• Interesse for museet sine arbeidsfelt

Som tilsett ved Hardanger og Voss museum er det forventa at økonomikonsulent aktivt og engasjert bidrar til å ta eit felles og heilskapleg ansvar for utviklinga av funksjonen og museet.

Museet tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. Løn etter avtale.

Spørsmål om stillinga kan rettast til stabsleiar Lina Oma, mobil 99207202. Søknad med CV og relevante vitnemål og referansar kan sendast til:
personal@hvm.museum.no innan 27.12.2019


  • Helgevakt / ringevikar

Helgevakt Kabuso søkjer helgevakt i 11% fast stilling, med arbeid kvar 3. helg.

I tillegg til å vere helgevakt ynskjer me at denne personen også kan vere ringevikar.
Med bakgrunn i dette er det ei føremon å vere busett i Kvam.
Arbeidet omfattar omvisingar i utstillingane, avvikling av arrangement
og arbeid i resepsjon og kafe.

Me søkjer deg som er glad i å jobbe med menneske, er ryddig og påliteleg.
Du må beherska norsk og engelsk godt, gjerne og andre framandspråk. Det er avgjerande at du har ei ekte interesse for kunst og ein fordel om du har utdanning i den lei.

Tiltreding 01.02.2020. Løn etter avtale.

 

For spørsmål i samband med stillinga, ta kontakt med fagleg/adm. leiar i Kabuso:
Sissel Lillebostad, mobil 91803240
Søknad kan sendast til personal@hvm.museum.no innan 16.12.2019.

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om det som skjer ved våre besøksstadar!

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X