Byggestart for nytt publikumsbygg

No kan Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund endeleg sette spaden i jorda for nytt publikumsbygg.

Bygget som har vore planlagt og arbeidd med i fleire år har fått oppstartsdato hausten 2023.

Det er entreprenør Åsane Byggmesterforretning AS som har blitt tildelt byggoppdraget. Det nye bygget og uteområdet er teikna av arkitektane Solveig Valland i Geoplan AS og Lars Berge i LJB AS. Publikumsbygget er planlagt å stå ferdig våren 2025.

Bildet viser to menn som står foran en skjerm og håndhilser etter inngått kontrakt.

Direktør i HVM, Åsmund Kristiansen og dagleg leiar i Åsane Byggmesterforretning. (Foto: Lars J. Berge)

Prosjektet er ikkje fullfinansiert, så ein vil fortsette arbeidet med å skaffe dei siste midlane samstundes som bygginga vert gjennomført i etappar.

Stortingsmelding 23 (2020-2021), «Museumsmeldinga», omtaler prosjektet og Hardanger fartøyvernsenter (HFS) som det viktigaste kompetansesenteret i landet for å vidareføra kunnskap om og dugleiker i å byggja nye og å setja i stand historiske båtar og fartøy av tre. HFS har formidlings- og undervisningsopplegg til besøkande, elevar, kurs m.m.

Publikumsbygget er ein del av utviklingsprosjeket «Tett på» som er generalplanen for utvikling av senteret med restaureringsverkstader, maritimt museum, kurslokale, uteområde m.m.

– No gler me oss til å setje i gang med bygging, etter mykje planlegging, prosjektering og finansiering. God støtte lokalt har vore avgjerande for lukkast. No må berre dei siste midlane på plass for å kunne gjennomføre heile prosjektet, seier Åsmund Kristiansen, direktør i Hardanger og Voss museum.

Les mer om prosjektet her: https://fartoyvern.no/tett-paa/