VÊR!

tors22jun(jun 22)12:30sun27aug(aug 27)17:00VÊR!Barnehageutstillinga 2023(juni 22) 12:30 - (aug. 27) 17:00(GMT+00:00)

Om arr.

Kvart år produserar Aga barnehage ei flott utstilling som vert sett opp i Jakobsbua – det kvite stabburet bak i tunet.

Utstillinga opnar torsdag 22. juni 2023 klokka 12:30. Kunstnarene er tilstades, og bidreg med song i høve opninga.

I år har dei teke føre seg himmel og hav og vêrfenomenar – og lagar ei utstilling med både biletkunst og installasjonar. I tillegg presenterast refleksjonar frå kunstnarene!

Utstillinga står til 27. august, og er tilgjengeleg dagleg mellom 11 og 17.

Tid

Juni 22 (Torsdag) 12:30 - Aug. 27 (Sundag) 17:00(GMT+00:00)