Julegjest

fre08des19:30JulegjestFrank Rolland, Sigbjørn Apeland og Marit Karlberg19:30(GMT+00:00)

Frank Roland, Marit Karlberg og Sigbjørn Apeland står i midtgangen i eit kyrkjerom med instrumenta sine.

Om arr.

Konsert

Marit Karlberg, Frank Henrik Rolland og Sigbjørn Apeland har konserten Julegjest på Hardanger folkemuseum fredag 8. desember kl 19.30. Her får du høyra gamle og gløymde, men vakre og særprega melodiar til advents- og julesalmane i songtradisjonen i Valdres. Og om du lyttar litt ekstra til fela, kan du høyre melodivariantar frå Hardanger og Nordmøre. Songane har dei funne i folkemusikkarkiv og gamle notenedskrifter, og latt dei få følgje av hardingfele, trøorgel, langeleik og lyre. Dei har også funne plass til eit par nyskrivne songar, og nokre verdslege julesongar som høyrer julegjestebodet til.

I Valdres finn vi ein eineståande sterk folkesongtradisjon som er dokumentert blant anna gjennom Ludvig Mathias Lindeman sine nedskrifter av Kingotonane til Andris Eivindson Vang. Vang kunne føre sin tradisjon fleire slektsledd attende, til Kalvedalspresten og 1600-talet då Kingo reformerte den dansk-norske kyrkjesongen. Kjeldene til songane på denne utgjevinga er Andris E. Vang sjølv og andre samtidige og etterfølgjande songarar frå dei tre øvste Valdreskommunane, Vang, Vestre og Øystre Slidre.

Utøvarane på konserten Julegjest er Marit Karlberg (song, langeleik og lyre), Frank Henrik Rolland (song og hardingfele) og Sigbjørn Apeland (song og trøorgel). Alle tre er velkjende, dyktige utøvarar på kvar sine felt. Dei har arbeidt med folkemusikk i ulike konstellasjonar i omlag 25 år, og vore med på mange ulike innspelingar tidlegare, fleire av dei nominerte og løna med spellemannprisar. Tekstane, formidlinga og innlevinga står i fokus i det musikalske samspelet. Gode, enkle arrangement søkjer å finne fram til kvar song sin eigenart og forsterke denne, tilføre fargar og nytt liv. Samstundes tek musikarane vare på den særeigne, gamle tonaliteten i folkemusikken vår.

Hjarteleg velkomne alle!

Konsertane på Hardanger folkemuseum vert arrangerte i samarbeid med Hardanger folkemusikksamling og med støtte frå Norsk kulturråd.

Billettar på nett

Bilettsal

Sjå hending på Facebook

Sjekk ut!