februar 2020

tors20feb19:00tors20:00Skipsforlis langs Vestlandskysten

Om arrangementet

Professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde kjem til Hardanger fartøyvernsenter for å halde torsdagsføredrag med temaet «Skipsforlis langs Vestlandskysten – mellom økonomi og menneskeleg tragedie»

Skipsforlis var ikkje noko særsyn på 1600- og 1700-talet, og restar av skipsforlis var ein del av kystlandskapet langs Vestlandskysten. Vrakgods var òg ein del av kystøkonomien. Dette gjaldt for fiskarar og kystbønder som sjølve levde av det havet gav. Men òg for kongen sine embetsmenn, og det gav inntekter til den kongelege kassen. Så mykje stod på spel, at kongen i 1705 gav ei lov mot dei som plyndra og drap for å sikra seg verdien av skipsvrak. Men ein finn langt fleire døme på dei som risikerte livet for å redda skipsbrotne ut av det frodande havet.

Inngang kr 100,- (i døra)
Open kafé og museumsbutikk

Tid

(Torsdag) 19:00 - 20:00

Stad

Hardanger fartøyvernsenter

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Sjå hending på Facebook

>>> Meld di interesse

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X