Skipsforlis langs Vestlandskysten

tors20feb19:00tors20:00Skipsforlis langs Vestlandskysten19:00 - 20:00(GMT+00:00)

Om arr.

Professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde kjem til Hardanger fartøyvernsenter for å halde torsdagsføredrag med temaet «Skipsforlis langs Vestlandskysten – mellom økonomi og menneskeleg tragedie»

Skipsforlis var ikkje noko særsyn på 1600- og 1700-talet, og restar av skipsforlis var ein del av kystlandskapet langs Vestlandskysten. Vrakgods var òg ein del av kystøkonomien. Dette gjaldt for fiskarar og kystbønder som sjølve levde av det havet gav. Men òg for kongen sine embetsmenn, og det gav inntekter til den kongelege kassen. Så mykje stod på spel, at kongen i 1705 gav ei lov mot dei som plyndra og drap for å sikra seg verdien av skipsvrak. Men ein finn langt fleire døme på dei som risikerte livet for å redda skipsbrotne ut av det frodande havet.

Inngang kr 100,- (i døra)
Open kafé og museumsbutikk

Sjå hending på Facebook

>>> Meld di interesse