Statleg støtte til Tett på

Hardanger fartøyvernsenter får 38 millionar kroner til formidlingsbygg gjennom prosjektet Tett på. Statsråd Sveinung Rotevatn (V) kom 5. september med lekkasje frå statsbudsjettet som vil gje kystkultur og fartøyvern eit stort løft. Midlane kjem frå Kulturdepartementet sitt budsjett, og Rotevatn hadde med helsing frå kulturminister Abid Raja som roste prosjektet. Dette vil gje eit betre tilbod til dei som kjem til fartøyvernsenteret for å sjå korleis handverkarane arbeider med ulike prosjekt. 

Rotevatn seier at restaureringsarbeidet som skjer ved fartøyvernsenteret er viktig, men at det òg er viktig at arbeidet vert formidla slik at interesse og engasjement blir skapt og halde oppe. Det frivillige arbeidet som skjer innan kulturminnevernet er heilt avgjerande, men profesjonelt engasjement er òg viktig, seier Rotevatn.

Framleis står det att litt før formidlingsbygget er fullfinansiert, men den statlege støtta er heilt avgjerande for å kome vidare med finansieringa.

>> Les meir om saka i Hordaland folkeblad 06.09.21

Foto øverst, av Tiril Eid Barland: Ein glad gjeng møtte statsråd Rotevatn på kaien på fartøyvernsenteret