Hardanger og Voss museum

Tilsette

 • Åsmund Kristiansen

  Direktør HVM

 • Sissel Lillebostad

  Avd.leiar, Kabuso/Kvam bygdemuseum

 • Eirik Helleve

  Avd.leiar, Voss f.m.

 • Morten Hesthammer

  Avd.leiar, fartøyvern

 • Bilde av smilende mann

  Sjur Tarjei Fykse

  Avdelingsleiar, HFS

 • Svanhild Berge Oldervoll

  Økonomi- og adm.leiar, HVM

 • Profilbilete kontur av mann i grått

  Ingvild Hauso

  Avd.leiar, Hardanger f.m./Agatunet/Skredhaugen

 • Heidi Richardson

  Forskingskoordinator

 • Tine Schjønhaug Kjosås

  Kommunikasjonsrådgjevar

 • Silje Ensby

  Formidlingsrådgj.

 • Kjersti Neteland

  Kafé/resepsjon, HFS

 • Peter Helland-Hansen

  Småbåtbyggar, HFS

 • Sarah Galberg Sjøgren

  Reipslagar, HFS

 • Lars B. Ystanes

  Smed, HFS

 • Erik Sunde Apelthun

  Båtbyggar, HFS

 • Sverre Hellem

  Bestmann, S/J Mathilde

 • Emilie Hansen Weydahl

  Lærling båtbyggar, HFS

 • Elisabeth Janssen

  Fartøyvernkonsulent, HFS

 • Sidsel Haugen

  Adm.konsulent fartøyvern, HFS

 • Tone G. Solvang

  Fartøyansvarleg Mathilde

 • Mathias Michael Zeh

  Tømrar, HFS

 • Thor Inge Haltvik

  Prosjektleiar

 • Anne Grethe S. Lunde

  Økonomi, HVM

 • Håvard Gjerde

  Fartøyvernkonsulent, HFS

 • Arne Jostein Jensen

  Båtbyggar, HFS

 • Geir Madsen

  Seniorkonsulent, HFS

 • Lars Arvid Oma

  Konsulent, HFS

 • Randi Bårtvedt

  Spesialrådgjevar, HVM

 • Peder Furuberg

  Båtbyggar, HFS

 • Mads Rubin Mauritzen

  Båtbyggar, HFS

 • Jørgen B. Myhr

  Båtbyggar, HFS

 • Saaer Qopeaa

  Kokk, S/J Mathilde

 • Alexander Günther

  Bygningsvern, HFS

 • Kasper Krogh Hansen

  Båtbyggar, HFS

 • Magnar Emil Garatun

  Handverkar, Voss f.m.

 • Helena Kjepso

  Formidlingsleiar, Voss f.m.

 • Knut Bø

  Vaktmeister, Voss f.m.

 • Inger Oddny Dolve

  Konsulent, Voss f.m.

 • Kjell Herheim

  Fotograf, Voss f.m.

 • Portrettbilde Anders Sandvik

  Anders Sandvik

  Bibliotekar, Voss

 • Portrettfoto av Tora Brunborg

  Tora Lie Brunborg

  Bygningsvernkonsulent, Voss

 • Marieke Hartrampf

  Lærling reipslagar

 • Jonathan H. Høj

  Lærling småbåtbyggar

 • Espen Tonning

  Lærling båtbyggar

 • Smilende mann

  Raban Stumme

  Lærling båtbyggar

 • Bilde av smilende mann med langt hår og tredagerskjegg

  Julian Bucher

  Lærling båtbyggar

 • Seppe Lehembre

  Smed

 • Svanhild Nesbø

  Svanhild Nesbø

  Formidlingspedagog

 • Frank Pedersen

  Frank Pedersen

  Prosjektleiar

 • Anja Klingen

  Anja Klingen

  Formidlar

 • Åsmund D. Sæbø

  Åsmund Drivenes Sæbø

  Fagkonsulent fartøyvern

 • Ann Charlotte Ellingsen

  Kommunikasjon, Kabuso. Arena Storeteigen

 • Karen Noer Korssjøen

  Formidlingsleiar, Kabuso

 • Hilde-Marie L. Klyve

  Konsulent, Kabuso

 • Stig Lundblad-Sandbakk

  Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

 • Marijke Strømmen

  Formidlar, Storeteigen/Kabuso

 • Wim van den Toorn

  Konsulent, Kabuso

 • Magni Rosvold

  Konsulent, Hardingfela.no

 • Rannveig Djønne

  Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

 • Agnete B. Sivertsen

  Formidlingsleiar, Hardanger folkem.

 • Torill S. Måkestad

  Tekstil/kafé, HFU

 • Torfinn Kinsarvik Hus

  Handverkar, HFU

 • Johanna Mjeldheim

  Folkemusikkarkivar, HFU

 • Monica Kjærsten Tveit

  Resepsjon, Hardanger folkemuseum

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernskonsulent

 • Line B. Iversen

  Formidlingsleiar, Agatunet/HFU

 • Morten Haavik

  Handverkar, HFU

 • Christel Øen

  Arenaansvarleg, Agatunet

 • Arvid Nesheim

  Uteområdeans., HFU

Åsmund Kristiansen

Direktør HVM

Sissel Lillebostad

Avd.leiar, Kabuso/Kvam bygdemuseum

Eirik Helleve

Avd.leiar, Voss f.m.

Morten Hesthammer

Avd.leiar, fartøyvern

Bilde av smilende mann

Sjur Tarjei Fykse

Avdelingsleiar, HFS

Svanhild Berge Oldervoll

Økonomi- og adm.leiar, HVM

Profilbilete kontur av mann i grått

Ingvild Hauso

Avd.leiar, Hardanger f.m./Agatunet/Skredhaugen

Heidi Richardson

Forskingskoordinator

Tine Schjønhaug Kjosås

Kommunikasjonsrådgjevar

Silje Ensby

Formidlingsrådgj.

Kjersti Neteland

Kafé/resepsjon, HFS

Peter Helland-Hansen

Småbåtbyggar, HFS

Sarah Galberg Sjøgren

Reipslagar, HFS

Lars B. Ystanes

Smed, HFS

Erik Sunde Apelthun

Båtbyggar, HFS

Sverre Hellem

Bestmann, S/J Mathilde

Emilie Hansen Weydahl

Lærling båtbyggar, HFS

Elisabeth Janssen

Fartøyvernkonsulent, HFS

Sidsel Haugen

Adm.konsulent fartøyvern, HFS

Tone G. Solvang

Fartøyansvarleg Mathilde

Mathias Michael Zeh

Tømrar, HFS

Thor Inge Haltvik

Prosjektleiar

Anne Grethe S. Lunde

Økonomi, HVM

Håvard Gjerde

Fartøyvernkonsulent, HFS

Arne Jostein Jensen

Båtbyggar, HFS

Geir Madsen

Seniorkonsulent, HFS

Lars Arvid Oma

Konsulent, HFS

Randi Bårtvedt

Spesialrådgjevar, HVM

Peder Furuberg

Båtbyggar, HFS

Mads Rubin Mauritzen

Båtbyggar, HFS

Jørgen B. Myhr

Båtbyggar, HFS

Saaer Qopeaa

Kokk, S/J Mathilde

Alexander Günther

Bygningsvern, HFS

Kasper Krogh Hansen

Båtbyggar, HFS

Magnar Emil Garatun

Handverkar, Voss f.m.

Helena Kjepso

Formidlingsleiar, Voss f.m.

Knut Bø

Vaktmeister, Voss f.m.

Inger Oddny Dolve

Konsulent, Voss f.m.

Kjell Herheim

Fotograf, Voss f.m.

Portrettbilde Anders Sandvik

Anders Sandvik

Bibliotekar, Voss

Portrettfoto av Tora Brunborg

Tora Lie Brunborg

Bygningsvernkonsulent, Voss

Marieke Hartrampf

Lærling reipslagar

Jonathan H. Høj

Lærling småbåtbyggar

Espen Tonning

Lærling båtbyggar

Smilende mann

Raban Stumme

Lærling båtbyggar

Bilde av smilende mann med langt hår og tredagerskjegg

Julian Bucher

Lærling båtbyggar

Seppe Lehembre

Smed

 • 98462607
Svanhild Nesbø

Svanhild Nesbø

Formidlingspedagog

 • 90093008
Frank Pedersen

Frank Pedersen

Prosjektleiar

Anja Klingen

Anja Klingen

Formidlar

Åsmund D. Sæbø

Åsmund Drivenes Sæbø

Fagkonsulent fartøyvern

Ann Charlotte Ellingsen

Kommunikasjon, Kabuso. Arena Storeteigen

Karen Noer Korssjøen

Formidlingsleiar, Kabuso

Hilde-Marie L. Klyve

Konsulent, Kabuso

Stig Lundblad-Sandbakk

Teknisk ansvarleg, Kabuso/Storeteigen

Marijke Strømmen

Formidlar, Storeteigen/Kabuso

Wim van den Toorn

Konsulent, Kabuso

Magni Rosvold

Konsulent, Hardingfela.no

Rannveig Djønne

Prosjektkoordinator, Hardingfela.no

Agnete B. Sivertsen

Formidlingsleiar, Hardanger folkem.

Torill S. Måkestad

Tekstil/kafé, HFU

Torfinn Kinsarvik Hus

Handverkar, HFU

Johanna Mjeldheim

Folkemusikkarkivar, HFU

Monica Kjærsten Tveit

Resepsjon, Hardanger folkemuseum

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernskonsulent

Line B. Iversen

Formidlingsleiar, Agatunet/HFU

Morten Haavik

Handverkar, HFU

Christel Øen

Arenaansvarleg, Agatunet

Arvid Nesheim

Uteområdeans., HFU