Styret 

Styret 2019
Sigrid Brattabø Handegard – fungerande styreleiar
Toralv Mikkelsen – styremedlem
Brit Aksnes – styremedlem
Asbjørn Tolo – styremedlem
Alexander Günther – styremedlem / repr. for tilsette 
Agnete B. Sivertsen
– styremedlem / repr. for tilsette  


Varamedlemer:
Anne Sofie Lutro
Jan Gunnar Strand
Karen Noer Korssjøen
Sara Hamre Sekkingstad
Kasper Krogh Hansen
Geir Madsen
Peter Krag Helland-Hansen

Bjørn Christensen, tidlegare styreleiar, har trekt seg frå styret pr. 1. september 2019

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X