februar 2019

07feb19:0020:00Havet som spiskammer

Les meir

Om arrangementet

Den biologiske produksjonen i havet er like stort som på landjorda. Kvifor kjem då 90% av maten vår frå landjorda?

Fiskerifangsten har stagnert og overfiske er eit betydelig problem på globalt plan. Dette gjer lite håp for å kunne hente ut meir sjømat, samstundes som ein aukande befolking med aukande levestandard etterspør nettopp dette. Kan havet verte ein større matleverandør samtidig som ein ivaretar FN sine bærekraftmål? Aksnes gjer oss med dette foredraget eit innblikk i denne problemstillinga.

Dag L. Aksnes er professor ved Institutt for Biologi ved UiB og arbeider innan biologisk oseanograf med fokus på økosystem og endring i miljøforhold. Han har deltatt i fleire ulike internasjonale ekspertgrupper som har sett på havet som framtidig matprodusent.

Inngang kr 100,- (i døra)
Open kafé og museumsbutikk

Tid

(Torsdag) 19:00 - 20:00

Stad

Hardanger fartøyvernsenter

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om det som skjer ved våre besøksstadar!

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about our museums, exhibitions, activities and more

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X