Om Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum sett saman av desse institusjonane:

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidd.

Museet er regionmuseum for dei sju Hardanger-kommunane og Voss herad.

ÅRSMELDINGAR:
2019
2018
2017

ANDRE DOKUMENT:
Vedtekter
Strategisk plan 2018-22

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X