Om oss

Vestlandsutstillingen 2020 Kunsthuset Kabuso

Hardanger og Voss museum vart skipa 17. januar 2006 som ei konsolidering av fleire etablerte museum i området:

Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid.
Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med på å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, regionalt og internasjonalt.

Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der alle er velkomne til å studera, oppleva og finna utfordringar.
Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen.

Vårt samfunnsansvar:

   • Godkjend Miljøfyrtårn
   • Godkjend lærebedrift for trebåtbyggar, reipslagar og smed
   • Tilbyr praksisplassar
   • EVS-vertsorganisasjon

HVM i tal:

Årsmeldingar:
>>> 2019
>>> 2018
>>> 2017

Styringsdokument:
>>> Vedtekter 
>>> Strategiplan

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

Social Media

Follow us on Facebook and Instagram!

X