Om Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum sett saman av institusjonane Hardanger fartøyvernsenter, Kunsthuset Kabuso, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss folkemuseum, Granvin bygdemuseum, Storeteigen og Borgstova. 
I tillegg kjem Hardingfela.no, som er eit samarbeidsprosjekt med Ole Bull akademiet.

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidd.
I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eitt av dei få reine skulpturmusea i landet (Ingebrigt Vik museum), eit kunst- og kultursenter (Kunsthuset Kabuso) og eit nasjonalt fartøyvernsenter (Hardanger fartøyvernsenter).
Museet er regionmuseum for dei sju Hardanger-kommunane og Voss herad.

 

Årsmeldingar:
2018
2017
2016

Andre dokument:
Vedtekter
Strategisk plan 2018-22

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X