About Hardanger og Voss Museum

Telephone: 404 34 100
E-mail: post@hvm.museum.no

Organization number: 987927704

Postal adress:
Hardanger og Voss museum, Museumsvegen, 5778 Utne

Invoice:
faktura@hvm.museum.no

Hardanger og Voss museum
V/department
PB 53, 5601 Norheimsund

Hardanger og Voss museum

Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opningstider

Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider

Hardanger and Voss museum

Administration:
Museumsvegen 36, Utne
Tel: +47 404 34 100 / post@hvm.museum.no

Opening hours

Visit each museum's website for opening hours

X