Hardanger og Voss museum

Tilsette

 • Peter Helland-Hansen

  Leiar småbåtverkstad

 • Torunn Øvsthus

  Konsulent

 • Audun Snemyr Abelseth

  Skipper

 • Ann Charlotte Ellingsen

  Webredaktør/konsulent

 • Karen Noer Korssjøen

  Formidlingsleiar

 • Niclas Wathne

  Lærling reipslagar

 • Hege Vedvik

  Marknadsførar

 • Marie Charlotte Vermersch

  Bestmann

 • Sarah Galberg Sjøgren

  Reipslagar

 • Arne Eriksen

  Lærling båtbyggjar

 • Ingunn Undrum

  Reipslagar

 • Kjersti Neteland

  Forpleiningsansvarleg

 • Silje Ensby

  Konsulent

 • Inger Marie Hernes

  Formidlingsleiar (vikar)

 • Heidi Richardson

  Avdelingsleiar

 • Seppe Lehembre

  Smed

 • Svein Skår

  Båtbyggjar

 • Håvard Gjerde

  Båtbyggjar

 • Kasper Krogh Hansen

  Båtbyggjar

 • Alexander Günther

  Båtbyggjar

 • Øystein Andersen

  Båtbyggjar

 • Jørgen Bjarnhildson Myhr

  Båtbyggjar

 • Johan Magnus Kaarud

  Båtbyggjar

 • Georg Bodin Nilsen

  Båtbyggjar

 • Mads Dragsund

  Båtbyggjar

 • Jon Helge Espenes

  Lærling båtbyggjar

 • Inger Oddny Nilsen

  Reinhaldar

 • Tua Broms

  Konsulent

 • Knut Bø

  Vaktmeister

 • Magnar Emil Garatun

  Handverkar

 • Helena Kjepso

  Formidlingsleiar

 • Eirik Helleve

  Avdelingsleiar

 • Lars Aarekol

  Prosjektarbeidar

 • Morten Haavik

  Handverkar

 • Rose Yvonne Aga

  Vertskap

 • Torill Stølheim Måkestad

  Tekstilansvarleig, kaféansvarleg

 • Torfinn Kinsarvik Hus

  Handverkar

 • Johanna Mjeldheim

  Folkemusikkarkivar

 • Monica Kjærsten Tveit

  Konsulent

 • Håkon Brattespe

  Arkivar

 • Anne Lise Brask Eriksen

  Bygningsvernskonsulent

 • Line Iversen

  Formidlingsleiar

 • Lars Ove Rake

  Økonomi- og innkjøpskonsulent

 • Lina Oma

  Stabsleiar

 • Signe Skeie Brurok

  Personalrådgjevar

 • Anne Marie Øvrevik (permisjon)

  Økonomileiar

 • Randi Bårtvedt

  Direktør Hardanger og Voss museum

 • Lars Arvid Oma

  Konsulent

 • Silje Hausberg Tjosås

  Prosjektleiar

 • Geir Madsen

  Seniorkonsulent

 • Ivar Hoflandsdal

  Verftsformann

 • Åsmund Kristiansen

  Avdelingsleiar

 • Tina Kjerland

  Formidlingsleiar

 • Sissel Lillebostad

  Avdelingsleiar

 • Morten Hesthammer

  Nestleiar Båtbygg

 • Mads Rubin Mauritzen

  Lærling båtbyggjar

 • Paul Campbell

  Båtbyggjar

 • Kamilla Abelseth Snemyr

  Båtbyggjar

 • Martin Jørgensen

  Båtbyggjar

 • Arno Theunissen

  Båtbyggjar

 • Arvid Nesheim

  Gartnar

 • Agnete Bratland Sivertsen

  Avdelingsleiar (permisjon)

 • Arne Jostein Jensen

  Båtbyggjar (permisjon)

Peter Helland-Hansen

Leiar småbåtverkstad

Torunn Øvsthus

Konsulent

Audun Snemyr Abelseth

Skipper

Ann Charlotte Ellingsen

Webredaktør/konsulent

Karen Noer Korssjøen

Formidlingsleiar

Niclas Wathne

Lærling reipslagar

Hege Vedvik

Marknadsførar

Marie Charlotte Vermersch

Bestmann

Sarah Galberg Sjøgren

Reipslagar

Arne Eriksen

Lærling båtbyggjar

Ingunn Undrum

Reipslagar

Kjersti Neteland

Forpleiningsansvarleg

Silje Ensby

Konsulent

Inger Marie Hernes

Formidlingsleiar (vikar)

Heidi Richardson

Avdelingsleiar

Seppe Lehembre

Smed

Svein Skår

Båtbyggjar

Håvard Gjerde

Båtbyggjar

Kasper Krogh Hansen

Båtbyggjar

Alexander Günther

Båtbyggjar

Øystein Andersen

Båtbyggjar

Jørgen Bjarnhildson Myhr

Båtbyggjar

Johan Magnus Kaarud

Båtbyggjar

Georg Bodin Nilsen

Båtbyggjar

Mads Dragsund

Båtbyggjar

Jon Helge Espenes

Lærling båtbyggjar

Inger Oddny Nilsen

Reinhaldar

Tua Broms

Konsulent

Knut Bø

Vaktmeister

Magnar Emil Garatun

Handverkar

Helena Kjepso

Formidlingsleiar

Eirik Helleve

Avdelingsleiar

Lars Aarekol

Prosjektarbeidar

Morten Haavik

Handverkar

Rose Yvonne Aga

Vertskap

Torill Stølheim Måkestad

Tekstilansvarleig, kaféansvarleg

Torfinn Kinsarvik Hus

Handverkar

Johanna Mjeldheim

Folkemusikkarkivar

Monica Kjærsten Tveit

Konsulent

Håkon Brattespe

Arkivar

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernskonsulent

Line Iversen

Formidlingsleiar

Lars Ove Rake

Økonomi- og innkjøpskonsulent

Lina Oma

Stabsleiar

Signe Skeie Brurok

Personalrådgjevar

Anne Marie Øvrevik (permisjon)

Økonomileiar

Randi Bårtvedt

Direktør Hardanger og Voss museum

Lars Arvid Oma

Konsulent

Silje Hausberg Tjosås

Prosjektleiar

Geir Madsen

Seniorkonsulent

Ivar Hoflandsdal

Verftsformann

Åsmund Kristiansen

Avdelingsleiar

Tina Kjerland

Formidlingsleiar

Sissel Lillebostad

Avdelingsleiar

Morten Hesthammer

Nestleiar Båtbygg

Mads Rubin Mauritzen

Lærling båtbyggjar

Paul Campbell

Båtbyggjar

Kamilla Abelseth Snemyr

Båtbyggjar

Martin Jørgensen

Båtbyggjar

Arno Theunissen

Båtbyggjar

Arvid Nesheim

Gartnar

Agnete Bratland Sivertsen

Avdelingsleiar (permisjon)

Arne Jostein Jensen

Båtbyggjar (permisjon)

Hardanger og Voss museum
Administrasjon:
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf 404 34 100 / post@hvm.museum.no
Nyhendebrev
Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om det som skjer ved våre besøksstadar!
Opningstider
Sjå dei einskilde besøksstadane for opningstider
X