Norsk English

Publikasjonar

Det har vorte til ei rekkje publikasjonar ved Hardanger og Voss museum.
Av nyare årgang (2015) kan følgjande nemnast:

Årbøker
Magasinet Fartøyvern, utgitt ved Hardanger fartøyvernsenter:  
Redaktør: Åsmund Kristiansen. 
Gamalt frå Voss: Eit samarbeid mellom Voss bygdeboknemnd, Voss folkemuseum og Voss sogelag. Redaktør: Eirik Helleve


Utstillingskatalogar

Mette Bleken: Ingunn van Etten
Brita Tveite og Ingebjørg Viste: Da æ so fagert å sitja brur … Om brurekleda på 1800-talet.
Synnøve Marie Vik (red.): Hans E. Kinck 150 år: Illustrasjonar av Nikolai Astrup og Thorbjørn Egner.


Artiklar

Ørjan Djønne: Folgefonn, forberedelser til restaurering, i Fartøyvern 2015, nr. 19, 2015
Eirik Helleve: Vossevang stasjon, i Gamalt frå Voss, 47. årgang, 2015
- : «Då Evanger og Vossestrand vart nynorske kommunar», i Gamalt frå Voss, 47. årgang, 2015
Morten Hesthammer: Noen dilemmaer innenfor fartøyvernet, i Fartøyvern 2015, nr 19, 2015
Tina Kjerland og Heidi Richardson: Uhandgripeleg kultur, i Fartøyvern 2015, nr 19, 2015
Åsmund Kristiansen: Antikvariske prinsipp i fartøyvernet, i Fartøyvern 2015, nr 19, 2015
- : «Det skjer i Norden» [frå Norge], i Fartøyvern 2015, nr 19, 2015
Karsten Mæhl: M/K Tampen I, i Fartøyvern 2015, nr 19, 2015
Agnete Sivertsen: Å leva av tradisjonshandverk, i Hardanger, 107. årgang, 2015
- : Dekor på eldre vestlandsfeler, i Hardingfeledekoren, Norsk folkemusikklags seminar på Rauland 2013, Novus 2015


Rapportar frå Fartøyvernavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter
Morten Hesthammer: Fullrigger Sørlandet. Notat etter synfaring av dekk
- : S/S Helt. Rapport etter rigginga sommeren 2014
Åsmund Kristiansen: M/S Lofoten, arbeid på brovinger
- : Rjukanbanen passasjervogner. Vurdering av tilstand på treverk
Geir Madsen: MS Granvin. Dokumentasjon, demontering og lagring av innreiing i akterskipet
- : Stord 1 vinter 2014-15
Karsten Mæhl: D/S Børøysund. Rapport etter reparasjon avdekk
- : M/K Sjøgutt. Rapport etter restaurering
- : Rapport etter reparasjon av mast på Mathilde

 

Faktaark om fartøyvern
Åsmund Kristiansen: Guide for verft og båtbyggerier - antikvariske prinsipp
i fartøyvernet

Fartoeyvern Magasin 2015