Styret 

Hardanger Voss Museum Styre

Hardanger og Voss museum er organisert som ei næringsdrivande stifting
og har eit styre på 7 personar.
Under ser du kven som sit i styret frå 1. januar 2016:

2016 Hvm Styret