Norsk English

Ledige stillingar

Elevar i andre klasse

Det er for tida fleire ledige stillingar/læreplassar i Hardanger og Voss museum: Arbeidsstad Kunsthuset Kabuso og Hardanger fartøyvernsenter.

Lærling i reipslagarfaget

Hardanger fartøyvernsenter(Hfs) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføringav gamle handverk, fagopplæring, maritim l...

Lærling i trebåtbyggjarfaget

Hardanger og Voss museum har ledig plass som trebåtbyggjarlærling med arbeidsstad Hardanger fartøyvernsenter.