Norsk English

Ledige stillingar

Elevar i andre klasse

Det er for tida fleire ledige stillingar/læreplassar i Hardanger og Voss museum: 

Forpleiningsansvarleg

Hardanger fartøyvernsenter har ledig fast stilling som forpleiningsansvarleg i 100% stilling.