Norsk English

Ledige stillingar

Elevar i andre klasse

Det er for tida fleire ledige stillingar/læreplassar i Hardanger og Voss museum: 

Forpleiningsansvarleg

Hardanger fartøyvernsenter har ledig fast stilling som forpleiningsansvarleg i 100% stilling.

Prosjektleiar Fartøyvern

100 % fast stilling. Allsidig og spennande stilling som prosjektleiar/fartøyvernkonsulent for restaurering av verna fartøy og skip. Stillinga vil m.a innebere rådgjeving og dok...

Lærling i reipslagarfaget

Hardanger fartøyvernsenter(Hfs) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføringav gamle handverk, fagopplæring, maritim l...

Lærling i trebåtbyggjarfaget

Hardanger og Voss museum har ledig plass som trebåtbyggjarlærling med arbeidsstad Hardanger fartøyvernsenter.